Between 8/8 and 11/8, the 18th World Congress of Jewish Studies, the largest and most important gathering in Jewish Studies, will take place at the Hebrew University, on the Mount Scopus campus.

The Congress dedicated a division to the digital humanities, and within it the following sessions will be held:

Session no. Session name day hours room
905 Research Projects and Data Processing in Jewish Studies 09-Aug 11:30-13:30 Barbara Mandel Hall
911 New Developments in Digital Humanities 09-Aug 11:30-13:30 רבין 3001
909 Digital Editions and Databases of Jewish Esoteric Literature 09-Aug 15:00-17:00 Barbara Mandel Hall
914  Digital Humanities and the Hebrew Book 09-Aug 15:00-17:00 רבין 3001
906  Bridging Archives, Libraries, and Researchers: Updates From the National Library of Israel 09-Aug 17:30-19:30 רבין 3001
913 Digital Humanities in Jewish Performance Studies 09-Aug 17:30-19:30 Goor Theatre Archives
910 Communication and Print Culture in the Jewish History: The Affordances of Computational Research 10-Aug 11:30-13:30 5818
912 Automated Relationship Extraction as a Tool for the Analysis of Halakhic Literature 10-Aug 15:00-17:00 5818
919 The ASCEPI Project: Digitization of the Historical Archive of the Jewish Community of Pisa 10-Aug 17:30-19:30 Goor Theatre Archives
915 Digital Humanities and Jewish Sources 10-Aug 17:30-19:30 2802
907 Digital Applications in Service of Textual Studies I 11-Aug 9:00-11:00 2714
908 Digital Applications in Service of Textual Studies II 11-Aug 11:30-13:30 2714

 

הפריה חוץ־גופית: הערכת איכות עוברים לפני החזרתם לרחם – מעבדת בוקסבוים למכאנוביולוגיה תאית וביופיסיקה של תאי גזע וגרעינים

לפחות אחד מתוך 25 תינוקות בישראל הוא תינוק מבחנה, אך עדיין אין ברשותנו אמצעים מדויקים להערכת איכות העובר טרם השתלת הביצית המופרית ברחם. לכן, מקובל להשתיל מספר עוברים על מנת להגדיל את סיכויי לקליטת היריון מוצלח, אולם כתוצאה מכך גדל גם הסיכוי להריון מרובה עוברים. מטרת הפרויקט הנוכחי היא לצפות מראש לאילו עוברים הסיכוי הטוב ביותר להוביל להריון מוצלח עוד בטרם השתלתם ברחם, באמצעות ניתוח מאגר נתונים של למעלה מ-70,000 עוברים. למידע נוסף, המשיכו לקרוא כאן, או בקרו באתר מעבדת בוקסבוים ובמאגר Nanshe Database.

התנהגות שיחור מזון חברתית – מעבדת האקולוגיה של התנועה של פרופ' רן נתן

עטלף הפירות המצרי משחק תפקיד מפתח בהפצת זרעים של מגוון צמחים, לרבות מינים פולשניים. עטלפי פירות ידועים בתור מין חברתי ביותר, אולם דפוסי שיחור המזון שלהם נותרו עד היום בגדר תעלומה, וכך גם ההתנהגויות החברתיות הנלוות לאותם דפוסים. חוקרים מקווים לשנות את כל זה באמצעות שימוש במכשירים איתור-מיקום ממוזערים ברזולוציה גובהה, שהוצמדו לאוכלוסיית עטלפים גדולה (כמעט מושבה שלמה) לצורך איסוף נתונים מדויקים על הרגלי התעופה, ההפצה והניווט שלהם. ניתוח הנתונים בראי תורת הגרפים יאפשר, כך מאמינים החוקרים, לחשוף את הרשת החברתית הפועלת מאחורי ההתנהגות המסתורית של העטלפים ולהגיע לתובנות משמעותיות שלא היו נגישות עד כה. כדי לדעת עוד, המשיכו לקרוא או בקרו באתר המעבדה ל אקולוגיה של התנועה (אנגלית).

Read More