ניתוח דוחות פיננסים (55974)

הקורס מוקדש להבנה ולניתוח של ניתוח דו”חות כספיים של חברות ציבוריות הערוכים על פי תקינה בינלאומית (IFRS). במהלך הקורס ננתח מקרים נבחרים מתוך דוחות של חברות ציבוריות. כמו כן, נלמד טכניקות מקובלות להערכת שווי חברות.

Program

מנהל עסקים

Degree

מוסמך

Instructors

אנליטיקה של ניהול קשרי לקוחות (55727)

*לא נלמד במהלך שנת הלימודים תש”ף 2019-20* “הלקוח תמיד צודק”, “אצלנו – כל לקוח מלך”, “לקוחות הזהב הם הלקוחות הטובים שלנו”, “חברה מצליחה היא חברה שייש לה מוצרים טובים” , “זאת זכות לתת שירות”. האומנם? סך הנכסים של חברה מורכב מנכסיה הפיננסיים, מהטכנולוגיה וכוח האדם שלה, וממאגר הלקוחות שלה. ברוב החברות, מאגר הלקוחות מהווה נכס…

Program

מנהל עסקים

Degree

מוסמך

Instructors

מדע המידע (55866)

ריבוי של נתונים עסקיים וחברתיים מסוגים שונים והגברת היכולת הטכנית לאחסן ולנתח אותם פותחות אפשרויות חדשות בהבנה של העולם הסובב אותנו ובפרט ביכולת להסיק תובנות בעלות ערך רב בעולם העסקי. מגמה זו הביאה לזינוק בביקוש לבעלי היכולת לעבוד עם נתונים בשוק העבודה. מספר הולך וגדל של חברות פונות לניתוח נתונים ולימוד מכונה על מנת ליעל…

Program

מנהל עסקים

Degree

מוסמך

Instructors

תחרות עם שימוש של נתוני עתק ואנליטיקה (55734)

במהלך הקורס קבוצות של סטודנטים מתחרות על פתרון בעיה עסקית שדורשת ידע בגישות תפעוליות/אנליטיות לפתרון בעיות. כל הקבוצות מקבלות את אותה בעיה מאתגרת, את המידע עליו היא מתבססת ואת התוכנות הדרושות לניתוח הנתונים. בסיום הקורס הקבוצות יגישו מסמך שמסכם את העבודה לשיפוט על ידי וועדת מומחים מהאקדמיה והתעשייה. השיפוט יתבסס על תהליך הניתוח: מניסוח הבעיה,…

Program

מנהל עסקים

Degree

מוסמך

Instructors