אנליזת נתונים מתקדמת (77742)

הקורס יעסוק בשיטות מתקדמות לעיבוד נתונים נסיוניים ותצפיתיים ובכלים סטטיסטיים מתאימים.

Program

פיסיקה

Degree

מוסמך

Instructors

אנליזת נתונים מתקדמת 2: דאטה כנגד תאוריה (77743)

הקורס יציג שיטות מתקדמות לניתוח וסימולציה של דאטה ניסויי ותצפיתי. הדגש העיקרי של הקורס הוא על העימות של התאוריה עם הדאטה: שיערון פרמטרים, בחינת תאוריות והסקה בייסיאנית. תוצג הסקת מסקנות מדאטה ללא תאוריה על ידי שיטות של למידת מכונה.

Program

פיסיקה

Degree

מוסמך

Instructors