הערכת איכות עוברים טרום-השרשה – מעבדת בוקסבוים

הערכת איכות עוברים טרום-השרשה – מעבדת בוקסבוים

אספנו והרכבנו סט נתונים (dataset) בהתבסס על מאגר של למעלה מ-70,000 עוברים (Nanshe Database), ועליו ביצענו לראשונה ניתוח סטטיסטי רחב היקף להערכת איכות העוברים טרום השרשתם ברחם.

Goal

לפחות אחד מתוך 25 תינוקות בישראל הוא תינוק מבחנה, אך עדיין לא קיימים אמצעים מדויקים להערכת איכות העובר טרם השרשת הביצית המופרית ברחם. לכן, מקובל להשתיל מספר עוברים על מנת להגדיל את סיכויי לקליטת היריון מוצלח - פתרון אשר מגדיל גם את הסיכוי להריון מרובה עוברים. מטרת הפרויקט הנוכחי היא לצפות מראש לאילו עוברים הסיכוי הטוב ביותר להוביל להריון מוצלח עוד בטרם השרשתם ברחם.

What we did

אספנו והרכבנו סט נתונים (dataset) בהתבסס על מאגר של למעלה מ-70,000 עוברים (Nanshe Database), ועליו ביצענו לראשונה ניתוח סטטיסטי רחב היקף להערכת איכות העוברים טרום השרשתם ברחם.

Results

השגנו סיווג טרום-השרשתי משופר של עוברים בשלבי התפתחות מוקדמים (שלב הבלסטולה).

הרשת החברתית של עטלפי הפירות – מעבדת האקולוגיה של התנועה של פרופ’ רן נתן

הרשת החברתית של עטלפי הפירות – מעבדת האקולוגיה של התנועה של פרופ’ רן נתן

עטלף הפירות המצרי משחק תפקיד מפתח בהפצת זרעים של מגוון צמחים, לרבות מינים פולשניים. עטלפי פירות ידועים בתור מין חברתי ביותר, אולם דפוסי שיחור המזון שלהם נותרו עד היום בגדר תעלומה וכך גם ההתנהגויות החברתיות הנלוות לאותם דפוסים. החוקרים בפרויקט זה מקווים להסיר את המסתורין בעזרת מכשירי איתור-מיקום ממוזערים ברזולוציה גובהה, שהוצמדו לאוכלוסיית עטלפים גדולה (כמעט מושבה שלמה) לצורך איסוף נתונים מדויקים על הרגלי התעופה, ההפצה והניווט שלהם. ניתוח הנתונים בראי תורת הגרפים יאפשר, כך הם מאמינים, לחשוף את הרשת החברתית הפועלת מאחורי ההתנהגות המסתורית של העטלפים ולהגיע לתובנות משמעותיות שלא היו נגישות עד כה.

Goal

להבין את המוטיבציות החברתיות והסביבתיות של בחירת מקורות מזון, בהתבסס על איתור-מיקום ברזולוציה גובהה של עטלף הפירות המצרי.

What we did

הצמדנו ללמעלה מ- 60 עטלפים מכשירי ATLAS לאיתור מיקום, שיודעים למשדר את מיקום העטלף מדי 4 שניות. הודות לזרם נתונים ברזולוציה גבוהה, יכולנו לזהות כמעט כל עץ שממנו ניזונו העטלפים ואת דפוסי התנועה שלהם לאורך השנה. על מנת להבין את המכניזם שמאחורי בחירת עצי המזון, סיכמנו את סט הנתונים הגדול הזה (מעל מיליון נקודות דאטה) לרשתות מרחביות מבוססות-יחידים המחברות עצים (צמתים) באמצעות תנועות עטלפים אינדיבידואלים (קישורים). אנו בוחנים מדדי רשת כגון מרכזיות עצים ומבנה של תנועות עטלפים אינדיבידואלים למול זמינות ופיזור פירות, כדי להבין מדוע עטלפים נעים בדרך שבה הם בוחרים לנוע. בשלבים מאוחרים יותר, נבחן גם האם יש מתאם בין דפוסי תנועה מסוימים - למשל התנהגויות חקירה וגישוש - לבין סטטוס חברתי ספציפי של עטלפים ברשתות חברתיות מקבילות (חפיפה מרחבית בין דיאדות).

Results

עד כה, מצאנו כי עטלפים מפגינים נאמנות גבוהה לעצים ספציפיים, המתפקדים כ"צמתים" מרכזיים. תוצאות ראשוניות מלמדות כי ניתן לייחס בסבירות גבוהה את בחירת העץ למוטיבציות חברתיות יותר מאשר לארגון המרחבי של מקורות המזון.