עיבוד נתונים בסטטיסטיקה מודרנית (52311)

הקורס יעסוק בשיטות ניתוח נתונים המשתמשות במחשב בסטטיסטיקה, וייתרכז בניתוח נתונים בהיקף גדול וממימד גבוה. נדון באתגרים חישוביים וסטטיסטיים העולים מניתוח נתונים אלו, בדגש על שיטות פרקטיות ויעילות חישובית. במהלך הקורס נלמד ונממש שיטות סטטיסטיות שונות, ונשתמש בהן לניתוח נתונים הן נתונים מסומלצים והן נתונים אמיתיים מתחומים שונים.

תכנית

סטטיסטיקה

תואר

בוגר

מדריך

למידה סטטיסטית וניתוח נתונים (52525)

הקורס עוסק בשיטות ניתוח נתונים מודרניים בסטטיסטיקה,בעיקר בנתונים בהיקף גדול וממימד גבוה. נדון באתגרים סטטיסטיים וחישוביים העולים מנתונים אלו, כולל עקרונות וכן שיטות פרקטיות. חלק מרכזי מהקורס גלום במעבדות (עבודות בית) בהן הסטודנטים מנתחים נתונים אמתיים (כולל דפוסי הצבעה, התבטאות גניים, ותגובה מוחית), וחוקרים שיטות בעזרת סימולציות.

תכנית

סטטיסטיקה

תואר

בוגר

מדריך

למידת מכונה לכלכלנים (57750)

הקורס יכסה נושאים שבטווח בין למידת מכונה ואקונומטריקה. בפרט, נדון במושגים ושיטות מעולם למידת המכונה שעשויים לתרום לעבודתם של כלכלנים אמפיריים. הקורס יכסה מספר שיטות למידת מכונה (מונחית ולא מונחית) מובילות, תוך מתן דגש מיוחד לאתגרים וההזדמנויות בשילוב שיטות אלו בכלכלה אמפירית, ובפרט להתאמות הנדרשות לשיטות אלו לצרכי ניתוח מדיניות והסקת סיבתיות. הנושאים השונים מודגמים…

תכנית

כלכלה

תואר

מוסמך

ניתוח טקסטואלי כמותי (50069)

This class aims to build a firm understanding of the procedures, challenges and capabilities of quantitative text analysis; to discuss important developments in the analysis of digital texts of different kinds (from document archives and news discourse to interactive communication and the variety of texts generated through our daily use of digital media); to enable…

תכנית

תקשורת ועיתונאות

תואר

מוסמך

מדריך