מבוא לעיבוד אותות וניתוח נתונים (78852)

קורס מבוא לעקרונות בסיסיים בעיבוד אותות וניתוח נתונים, ויישום עקרונות אלו בשפת Matlab. מיומנויות אלו חשובות במחקר במדעי החיים ובביו-הנדסה, בייחוד בתחומי מחקר המשלבים מדידות כגון מיקרוסקופיה, ספקטרוסקופיה, עקיבה אחר תנועה, ועבודה עם בסיסי נתונים גדולים. הקורס פתוח גם לתלמידי בוגר שנה ג’ באישור המרצה.

Program

מדעי המח וההתנהגות

Degree

מוסמך

סטטיסטיקה במעשה (76996)

מבוא מהיר לשיטות סטטיסטיות. המפגשים יכללו הרצאות פרונטליות ותרגול אקטיבי בכיתה. מטרת הקורס להביא תלמידים להבין את המתודה הסטטיסטית הקלסית, עם דגש על מודלים לינאריים. *הקורס דורש ידע במטלב או ב-R.

Program

מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע

Degree

מוסמך

עיבוד נתונים במדעי המוח (76984)

הקורס יקנה מיומנות בסיסית בהבנה של מבנה של נתונים, הצגות בתחום הזמן והתדר, סינון, שערוך פרמטרים והערכה סטטיסטית. הוא יכלול הרצאות ועבודה מעשית בכיתה.

Program

מדעי המוח: חישוב ועיבוד מידע

Degree

מוסמך