הרשת החברתית של עטלפי הפירות – מעבדת האקולוגיה של התנועה של פרופ’ רן נתן

הרשת החברתית של עטלפי הפירות – מעבדת האקולוגיה של התנועה של פרופ’ רן נתן

עטלף הפירות המצרי משחק תפקיד מפתח בהפצת זרעים של מגוון צמחים, לרבות מינים פולשניים. עטלפי פירות ידועים בתור מין חברתי ביותר, אולם דפוסי שיחור המזון שלהם נותרו עד היום בגדר תעלומה וכך גם ההתנהגויות החברתיות הנלוות לאותם דפוסים. החוקרים בפרויקט זה מקווים להסיר את המסתורין בעזרת מכשירי איתור-מיקום ממוזערים ברזולוציה גובהה, שהוצמדו לאוכלוסיית עטלפים גדולה (כמעט מושבה שלמה) לצורך איסוף נתונים מדויקים על הרגלי התעופה, ההפצה והניווט שלהם. ניתוח הנתונים בראי תורת הגרפים יאפשר, כך הם מאמינים, לחשוף את הרשת החברתית הפועלת מאחורי ההתנהגות המסתורית של העטלפים ולהגיע לתובנות משמעותיות שלא היו נגישות עד כה.

מטרה

להבין את המוטיבציות החברתיות והסביבתיות של בחירת מקורות מזון, בהתבסס על איתור-מיקום ברזולוציה גובהה של עטלף הפירות המצרי.

מה עשינו

הצמדנו ללמעלה מ- 60 עטלפים מכשירי ATLAS לאיתור מיקום, שיודעים למשדר את מיקום העטלף מדי 4 שניות. הודות לזרם נתונים ברזולוציה גבוהה, יכולנו לזהות כמעט כל עץ שממנו ניזונו העטלפים ואת דפוסי התנועה שלהם לאורך השנה. על מנת להבין את המכניזם שמאחורי בחירת עצי המזון, סיכמנו את סט הנתונים הגדול הזה (מעל מיליון נקודות דאטה) לרשתות מרחביות מבוססות-יחידים המחברות עצים (צמתים) באמצעות תנועות עטלפים אינדיבידואלים (קישורים). אנו בוחנים מדדי רשת כגון מרכזיות עצים ומבנה של תנועות עטלפים אינדיבידואלים למול זמינות ופיזור פירות, כדי להבין מדוע עטלפים נעים בדרך שבה הם בוחרים לנוע. בשלבים מאוחרים יותר, נבחן גם האם יש מתאם בין דפוסי תנועה מסוימים - למשל התנהגויות חקירה וגישוש - לבין סטטוס חברתי ספציפי של עטלפים ברשתות חברתיות מקבילות (חפיפה מרחבית בין דיאדות).

תוצאות

עד כה, מצאנו כי עטלפים מפגינים נאמנות גבוהה לעצים ספציפיים, המתפקדים כ"צמתים" מרכזיים. תוצאות ראשוניות מלמדות כי ניתן לייחס בסבירות גבוהה את בחירת העץ למוטיבציות חברתיות יותר מאשר לארגון המרחבי של מקורות המזון.