הערכת איכות עוברים טרום-השרשה – מעבדת בוקסבוים

הערכת איכות עוברים טרום-השרשה – מעבדת בוקסבוים

אספנו והרכבנו סט נתונים (dataset) בהתבסס על מאגר של למעלה מ-70,000 עוברים (Nanshe Database), ועליו ביצענו לראשונה ניתוח סטטיסטי רחב היקף להערכת איכות העוברים טרום השרשתם ברחם.

Goal

לפחות אחד מתוך 25 תינוקות בישראל הוא תינוק מבחנה, אך עדיין לא קיימים אמצעים מדויקים להערכת איכות העובר טרם השרשת הביצית המופרית ברחם. לכן, מקובל להשתיל מספר עוברים על מנת להגדיל את סיכויי לקליטת היריון מוצלח - פתרון אשר מגדיל גם את הסיכוי להריון מרובה עוברים. מטרת הפרויקט הנוכחי היא לצפות מראש לאילו עוברים הסיכוי הטוב ביותר להוביל להריון מוצלח עוד בטרם השרשתם ברחם.

What we did

אספנו והרכבנו סט נתונים (dataset) בהתבסס על מאגר של למעלה מ-70,000 עוברים (Nanshe Database), ועליו ביצענו לראשונה ניתוח סטטיסטי רחב היקף להערכת איכות העוברים טרום השרשתם ברחם.

Results

השגנו סיווג טרום-השרשתי משופר של עוברים בשלבי התפתחות מוקדמים (שלב הבלסטולה).